FM-företagens styrelse

Vårt arbete styrs av en styrelse som består av sju representanter från medlems­företag verksamma i hela landet.