Hoppa till innehåll

Fakta om branschen: FM-företagen

Facility Mangement (FM) branschen sträcker sig över flera traditionella branscher och erbjuder en helhetslösning av fastighetsnära servicetjänster såsom fastighetsservice, reception, växel och lokalvård. Bara i Sverige uppskattas branschen sysselsätta över 300 000 människor och omsätta över 227 miljarder kronor årligen. Likt städ- och service­branschen är FM-branschen en viktig del i integrationsarbetet och många utlandsfödda arbetar inom FM.

Den här texten försöker ge en övergripande bild av FM-branschen och dess utveckling. Vill du läsa mer om branschen, eller våra andra delbranscher, hänvisar vi till bransch­rapporterna som du hittar här.

Företag och anställda i branschen

En uppskattning är att FM omsätter 227,5 miljarder kronor årligen med över 300 000 anställda i branschen i Sverige. Tyngdpunkten ligger inom lokalvård, fastighetsskötsel och trädgårdsanläggning.

Almega FM-företagen representerar 15 av landets största FM-företag. Tillsammans sysselsätter företagen uppemot 19 000 anställda och omsätter cirka 15,2 miljarder kronor årligen. Samtliga medlems­företag har över 250 anställda och andelen heltidsarbetande (minst 35 timmar i veckan) har ökat stadigt över tid till dagens 72 procent.

Kompetensförsörjning

I takt med att komplexiteten i arbetet med stödtjänsterna ökar ställs större och bredare krav på FM-medarbetaren. Vidare­utbildning och kompetens­utveckling hör till framtidens utmaningar.

Service­branschen är en viktig sysselsättnings- och integrationsmotor. FM-branschen sysselsätter i hög grad kvinnor och utrikes födda. Inom vissa yrkeskategorier – såsom städare, telefonister och köksbiträden – är kvinnor särskilt överrepresenterade. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser är städare och fastighetsskötare särskilt eftertraktade på arbetsmarknaden, både i närtid och på några års sikt. I takt med att komplexiteten i arbetet med stödtjänsterna ökar ställs större och bredare krav på FM-medarbetaren. Vidare­utbildning och kompetens­utveckling hör till framtidens utmaningar.

De flesta som nyanställdes i branschen kommer direkt från arbetslöshet och över två av tre anställda är födda utanför Sverige, visar Service­företagens senaste bransch­rapport Städ och service 2022. Även om en hög andel nyanställda kommer från arbetslöshet, så har andelen sjunkit över tid. Den andra viktigaste rekryteringskällan kommer från konkurrenter i branschen.

Branschen har över tid vuxit i rasande fart och det finns goda möjligheter att få jobb, men många företagare pekar på att det är svårt att nyrekrytera. Bristen på sökande och språkkunskaper hos de som söker jobb är två viktiga faktorer som spelar in.

Utvecklingen i branschen

I Sverige började Facility Management användas som ett samlat begrepp för fastighetsrelaterade stödtjänster till före­tagens kärnverksamhet under 1990-talets första hälft. Sedan dess har flera andra uttryck börjat användas som till exempel Service Management, Facility Services, Real Estate Management, Property Management, Support services.

Köparnas utgångspunkt går alltmer till att skapa strategiska fördelar till kunderna genom att fokusera på värdeskapande till kärn­verksamheten samt att öka samarbetet mellan FM och funktioner som HR, IT, Real Estate och operativ ledning. Därför har tjänsteutbudet ökat över tid och sträcker sig från singeltjänster till att erbju­da helhetslösningar inom FM.

Den europeiska städ­branschen

Städ­branschen har ökat markant över tid, både sett till antalet företag, omsättning och anställda. Under 2018 verkade över 280 000 företag i branschen i Europa, med en omsättning på 120 miljarder euro och över 4 miljarder anställda.

Källor:

  • Bransch­rapport Städ och service 2022, Almega Service­företagen
  • EFCI – European Cleaning and Facility Services Industry, 2020
  • SCB:s yrkesstatistik
  • Arbetsförmedlingens yrkesstatistik, analyser och prognoser

för mer information, kontakta:

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer