ServiceID

ServiceID – en trygghet i servicebranschen 

ServiceID har tagits fram för att säkerställa att rätt person är på arbetsplatsen och därmed stärka branschen och motverka oseriösa aktörer. ServiceID är framtaget tillsammans med Skatteverket, Kommunal och Fastighetsanställdas förbund. 

ServiceID har bild och namn på personen samt information om vilket företag denne är anställd hos. Kortet ska bäras synligt tillsammans med ett nationellt id-kort. Ett korts giltighet kontrolleras enkelt på seriviceid.se. 

Kortet måste förnyas vart tredje år. Idag finns 23 000 aktiva kort, men sedan starten har 80 000 kort sålts.  

Almega Serviceföretagen samarbetar med Pas Card AB för tillverkning av ServiceID. Du registrerar ditt företag på serviceid.se. Därefter genomförs en kontroll av företaget. När företaget är godkänt kan kort beställas till de anställda.  

 

För att beställa ID-kort (extern länk till serviceID.se)