Hoppa till innehåll
Marcus Lindström

Årskrönika

Marcus Lindström summerar år 2023 och kan konstatera att det varit ännu ett händelserikt år för Almega Serviceföretagen.

Våra branscher, Städ- och fönsterputsföretagen, Hemserviceföretagen, Saneringsföretagen och FM-företagen, har haft en central roll i flera viktiga frågor i samhällsdebatten: Det nya lönegolvet för arbetskraftsinvandrare, rut-avdraget, rollen som integrationsmotor, vårt stående erbjudande att frigöra resurser i välfärden, debatten om Samhall och låglönesatsningarna i avtalsrörelsen, för att ta några exempel.

Här har jag valt ut och kommenterat sex av de viktigaste frågorna från året som gått:

Statistiska Centralbyråns kostnadsindex

Den höga inflationen har gjort det svårt för er i medlemsföretagen att få täckning för de kraftigt ökadekostnaderna. I tider av snabbt fluktuerade priser är våra städ- och saneringsindex från SCB viktiga hjälpmedel i förhandlingar med kunderna. 

Tyvärr har SCB beslutat att upphöra med indexproduktionen från 2026, och vi jobbar hårt på att hitta en alternativ lösning, i första hand tillsammans med övriga drabbade sektorer inom Svenskt Näringsliv.

Avtalsrörelsen

Vi har förhandlat om alla våra kollektivavtal och enats med facken om nya löner för 2023 och 2024. Dessvärre kantades årets avtalsrörelse av konfliktvarsel från Kommunal och hot om storstrejk, men även av sympativarsel från Fastighets mot några av våra medlemsföretag, trots att de precis skrivit under nya avtal med fredsplikt. Regelverket kring sympatiåtgärder behöver ändras, vilket Almega uttalat sig om, bland annat på DN Debatt.

SRY – Servicebranschens Yrkesnämnd

Intresset för SRY ökar, vilket är mycket glädjande. I år har vi till exempel utbildat 25 nya yrkesbedömare. Totalt är det nu 207 aktiva yrkesbedömare som jobbar med att utbilda och validera servicemedarbetare. Dessutom har vi passat på att byta grafisk profil, och hemsidan har fått ett stort och välbehövligt lyft.

Samhall

I mars gjorde Dagens Industri en kritisk granskning av Samhall, med anledning av att de begärde, och senare fick, en miljard kronor extra för att, som vi kunnat visa, fortsätta ägna sig åt underprissättning på städmarknaden. Då gick VD:arna i tolv av våra medlemsföretag ut i en debattartikel och sa att nu är det hög tid att den osunda konkurrensen får ett slut. Denna typ av offentliga ställningstaganden från er medlemmar är jätteviktiga i debatten – politikerna lyssnar mer noga om budskapet kommer direkt från företagen!

Konkurrensverket fattade i juli beslut i Serviceföretagens anmälningsärende mot Samhall om osund konkurrens. Tyvärr lade Konkurrensverket ned ärendet, trots den egna slutsatsen att Samhalls priser ”tydligt understiger marknadspris”. Generaldirektören gjorde med anledning av beslutet ett mycket tydligt uttalande om att gällande lagstiftning är otillräcklig för att stävja osund konkurrens från statliga bolag. Därefter har myndigheten skickat en skrivelse till regeringen med förlag till översyn av regelverket – det arbetet kommer vi att följa noga!

Riksrevisionsverket riktade också kritik mot Samhall i en granskning som visade flera allvarliga brister i Samhalls verksamhet. Det behövs ”… genomgripande förändringar. De grundläggande förutsättningarna för verksamheten behöver ses över” kommenterade riksrevisor Helena Lindberg. Regeringen har nu aviserat att förändringar kommer att ske, och vi kommer givetvis att följa också detta under 2024.

Ett Riktigt Viktigt Jobb

Vår kampanj Ett Riktigt Viktigt Jobb togs fram i syfte att lyfta fram städarna och städyrket. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och har under året vunnit tre priser:

Guld i Sabre Awards
Silver i SPINN
Silver i Swedish Content Awards 

Under 2023 har vi jobbat vidare med saneringsbranschen, och nästa år ska vi utveckla konceptet vidare, så håll utkik!

Debatt med LO:s ordförande

Tyvärr får vi ibland höra nedvärderande kommentarer om våra branscher och era medarbetare. Det i mitt tycke mest anmärkningsvärde uttalandet 2023 kom från ingen mindre än LO:s ordförande Susanna Gideonsson i Dagens Industri när hon kritiserade RUT-avdraget: ”Jag skäms bara av tanken på att någon skulle städa hos mig. Vem blir jag då, om jag inte kan ta hand om min egen smuts.” Jag skrev en kommentar om detta som ni kan läsa i Tidningen Arbetet.

Att till och med LO:s högsta företrädare uttrycker sig på det här sättet visar att vi på Almega Serviceföretagen har ett fortsatt viktigt arbete framför oss.

Tack!

Som medlem får du gärna höra av dig till oss med idéer och förslag på vilka frågor vi ska driva, och på vad vi kan göra bättre. Våra kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Med detta önskar vi er alla en God Jul och ett Gott nytt År!

Marcus Lindström
chef, Almega Serviceföretagen

Serviceföretagens kansli

Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 03 +46 70 345 69 03 E-post

Läs mer

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Jessica Forss Katz

Opinionsstrateg Arbetsgivarpolitik

Stockholm

+46 8 762 69 57 +46 72 204 63 47 E-post

Läs mer

Michelle Jacobsson

Kommunikatör

Stockholm

+46 8 762 69 74 +46 72 019 45 90 E-post

Läs mer

Susanne Larsson

Handläggare/Administratör

Stockholm

+46 8 762 69 53 +46 70 214 97 16 E-post

Läs mer

Mattias Östman

Arbetsrättsexpert

Stockholm

+46 8 762 68 68 +46 70 884 29 35 E-post

Läs mer

Mia Bäckman

Arbetsrättsexpert

Stockholm

+46 8 762 67 52 +46 72 164 64 57 E-post

Läs mer