Mattias Östman

Arbetsrättsexpert

Mattias är arbetsrättsexpert på vårt kontor i Stockholm.

Bransch/Förbund

Hemserviceföretagen, Specialservice, Serviceentreprenad

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 68
Mobiltelefon: +46 70 884 29 35
Epost: mattias.ostman@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm