Hoppa till innehåll

Hygienlyft för offentlig sektor

Pandemin har ökat medvetenheten om vikten av social distansering och god handhygien, men värdet av hygienåtgärder är betydligt större än så. Rena arbetsmiljöer ökar effektiviteten och produktiviteten samt minskar kostnader för sjukdomar och arbetsskador. Rena arbetsmiljöer är särskilt viktiga i offentlig sektor, i skolorna, i vården och i äldreomsorgen.

I dag finns tyvärr stora problem med smutsiga skolor och för lite resurser läggs på upphandling av hygientjänster. Personalen i offentlig sektor förväntas ofta ha tid att själva sköta städning av skoltoaletter, sanering av ambulanser, spritning av vårdplatser och lokaler samt rengöring i äldreboenden. Det leder till minskad effektivitet när lärare och vård- och omsorgspersonal inte kan ägna hela sin tid åt de yrken de är utbildade för.

De hygientjänster som upphandlas köps oftast in genom lägstapris-upphandlingar och uppföljningen är bristfällig vilket gör att kvaliteten blir bristande.

Service­branschen är en integrationsmotor och en väg in på arbetsmarknaden för de som står en bit ifrån. Många lär sig svenska på städjobbet, kommer i egen försörjning och går kanske vidare till andra jobb på den svenska arbetsmarknaden. I kristider är det lätt att spara in på städningen, men då drar man ytterligare undan mattan för de som står en bit från arbetsmarknaden. Det behövs fler riktiga jobb som bidrar till integrationen, inte färre.

Det behövs ett hygienlyft i offentlig sektor.