Hoppa till innehåll

Skolan är en av Sveriges största och viktigaste arbetsplatser. Ändå verkar många politiker tycka att frågan om skolmiljön kan reduceras till kronor och ören, helst så få som möjligt.

Hela 98 procent av alla kommunala städupphandlingar tilldelades anbudsgivaren med lägsta pris, enligt en undersökning som Almega serviceföretagen gjort. Resultatet är att många skolor  präglas av smutsiga och ibland rentav osanitära miljöer. Det har bland annat medfört att alldeles för många elever vägrar gå på skoltoaletten under en hel skoldag.

Perspektivet kan vidgas ytterligare. I rapporten ”Rena miljöer lyfter välfärden” som utfördes 2013 i samarbete med tekn.doktorn och samhällsdebattören Nima Sanandaji. Här gör han nedslag i forskning kring rena miljöer och dess (stora) påverkan på socialt beteende.