Service­företagens styrelse

Serviceföretagens styrelse är en sammansättning av styrelsemedlemmar från delbranschernas styrelser.

Ordförande

Azita Shariati, Sodexo Sverige AB

Ledamöter

Emma Unevik, Stockholms Städsystem AB
Eva-Karin Dahl, HomeMaid AB
Håkan Salvall, Veolia AB
Kimmo Vihtari, Serviceföretaget Pima AB
Marco Von Pelzer, Förenade Service AB