Serviceföretagens styrelse är en sammansättning av styrelsemedlemmar från delbranschernas styrelser


Ordförande
Azita Shariati, Sodexo Sverige AB

Ledamöter
Emma Unevik, Stockholms Städsystem AB
Eva-Karin Dahl, HomeMaid AB
Håkan Salvall, Veolia AB
Kimmo Vihtari, Serviceföretaget Pima AB
Marco Von Pelzer, Förenade Service AB