Hoppa till innehåll

Städ- och saneringsindex

Städindex

Städindex är av typ faktorprisindex. Ett faktorprisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som ingår i den aktuella verksamheten. Enligt definitionen på ett sådant index tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien kommer från Almega Städföretagen.

Saneringsindex

Saneringsindex är framtaget av Almega Saneringsföretagen tillsammans med Saneringsföretagens Riksförbund SFR, och Statistiska Centralbyrån.

Syftet med saneringsindex är att fungera som stöd och hjälp för saneringsföretagen och kunderna i prisförhandlingar. Naturligtvis ger indexet ingen exakt bild av kostnads-utvecklingen på det enskilda uppdraget eller ens på det enskilda företaget, men det finns å andra sidan inget annat index som ger en bättre bild av saneringsföretagens kostnader än detta. Vi rekommenderar företag som är intresserade av att använda indexet att först noga granska hur en tillämpning skulle slå i det egna företaget.

Service till medlemmar

Indexen är en service till medlemmarna i Almega Serviceföretagen.

För att se alla index behöver du logga in och gå till sidan:

Du som inte är medlem kan köpa alla index på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Kontaktpersoner

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 03 +46 70 345 69 03 E-post

Läs mer