Hoppa till innehåll

Städtimmen

Almega Serviceföretagen har tagit fram arbetskraftskostnaden per timme utifrån de kollektivavtal vi träffar med våra motparter.

Kalkylerna gäller för timkostnad avseende städ- och servicebranschen, en s.k. städtimme.

OBSERVERA!

Beräkningarna är endast information avseende branschens fasta kostnader enligt kollektivavtal. Kalkylen omfattar inte alla kostnadsposter hos ett företag och beaktar inte heller olika former av subventioner. Beräkningarna ska inte användas som någon form av riktmärke för slutlig prisnivå.

Kommunal 2024

Uppdaterad 2023-09-05
Fastighetsanställdas Förbund & SEKO 
(Serviceentreprenadavtalet)

Kalkylen ovan avser städare i privat verksamhet. Städar och rengör t.ex. affärer, bostäder, hotell, industrier, kontor och restauranger.

Uppdaterad 2022-10-10
Kommunal
 (Serviceentreprenadavtalet)
Kommunal 2021–2023

Kalkylen ovan avser städare i offentlig verksamhet. Städar och rengör t.ex. badhus, skolor, sjukhus och andra vårdinrättningar.

Uppdaterad 2021-05-24
Kommunal (Hemserviceavtalet)
Kommunal 2021–2023

Kalkylen ovan avser utfört arbete i hemmiljö t.ex. städ, tvätt och strykning, gräsklippning, snöskottning m.m.