Kammarkolegiets ramavtal för städtjänster klart

Nu är Kammarkollegiets ramavtalsupphandling av städtjänster i Stockholms län klar. Städföretagen var redan inför upphandlingen kritiska mot prissättningen.

– Generellt sett gillar inte våra medlemsföretag ramavtalsupphandlingar då följden ofta är förnyad konkurrensutsättning. Detta medför en mer komplicerad upphandling och en stor osäkerhet för anbudsgivarna. Det läggs ner mycket tid och jobb på att skriva ett anbud och i slutändan är det inte säkert att du får uppdrag säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Städföretagen.

Till artikeln (extern sajt, mentor newsroom)

Almega Städföretagens kommentar