Nordisk standard för städkvalitet-INSTA 800

Med Nordisk standard för städkvalitet säkerställer du och din kund att ni talar samma språk. När man har en likartad uppfattning om städkvaliteten underlättas en positiv dialog med kunden.

Kvalitetskrav enligt INSTA 800 (tidigare SS 627801)

Mall för kvalitetsprofiler för administrativa lokaler för INSTA 800.

Introduktionsfilmer för INSTA 800

Den tekniska kommittén för INSTA 800 har tillsammans med Almega Serviceföretagen lanserat introduktionsfilmer för standarden. I tre filmer beskriver de olika delarna av standarden. Del 1 är introduktion till standarden, del 2 nyckeltermer i standarden och del 3 handlar om standardens tillämpning. Filmerna ersätter delvis medarbetarhandboken, och ska fungera som vägledning för beställare av städning samt användaren av standarden. Filmerna finns på framförallt tillämpningen av standarden.

Film 1:

Film 2:

Film 3:


 

Medarbetarhandbok (INSTA800)

Broschyren hittar du för nedladdning här (pdf)

Bild INSTA800.PNG