Hoppa till innehåll

Nordisk standard för städkvalitet-INSTA 800

Med Nordisk standard för städkvalitet säkerställer du och din kund att ni talar samma språk. När man har en likartad uppfattning om städkvaliteten underlättas en positiv dialog med kunden.

Kvalitetskrav enligt INSTA 800 (tidigare SS 627801)

Vad är Insta 800?

INSTA 800 är en nordisk standard tidigare kallad SS 62 78 01, som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används. Utvärderingen ska ske så snart som möjligt efter utförd städning.

Hur används standarden?

Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler. Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer. Kvalitetsnivåerna bestäms av det tillåtna antalet föroreningar.

Kvalitetsnivåerna relateras till lokalstorlekar och inte till typen av lokaler. Oavsett om det är en produktionslokal eller en lokal i ett kontorshus, ett sjukhus, en järnvägsvagn eller en färja, är det storleken av lokalen som bestämmer det tillåtna antalet föroreningar för en viss kvalitetsnivå.

Standarden kan användas för att kontrollera städresultatet för daglig städning, egenkontroll av städpersonalen eller för bedömning av städbehovet på ett uppdrag. Standarden omfattar inte kontroll av städrelaterade serviceuppgifter som till exempel påfyllning av toalettartiklar, blomskötsel, service och påfyllning av kaffeautomater eller returpappershantering. Sådana uppgifter regleras i städavtalet.

Standarden har sex kvalitetsnivåer

Nivå noll är den lägsta kvalitetsnivån, medan nivå fem beskriver städresultatet på den högsta nivån. Det ger kunden möjlighet att välja den kvalitetsnivå som passar till respektive lokal. För varje lokal ska kunden definiera vilken kvalitetsnivå som krävs för fyra objektgrupper: inventarier, väggar, golv och tak.

Standarden definierar fyra olika objektsgruppen

Nedan ges några exempel på vad som kan finnas i varje objektgrupp.

  • Inventarier – bord stolar, tavlor, skåp, toalettstolar, handfat, lösa speglar
  • Väggar – väggytor, dörrar, eluttag, paneler
  • Golv – golv, golvgavlar, trösklar, trappor
  • Tak – takytor, rör, takarmaturer

Länk till standarden INSTA 800

INSTA 800 standarder går att beställa. Finns att beställa  här