Hoppa till innehåll

Rapport: Samhall sopar mattan med städ­företagen-2019

Samhall har vunnit nästan lika många offentliga upphandlingar av städtjänster som de fyra största privata städföretag tillsammans. Samhall vinner 41 procent av de upphandlingar de deltar i. Det visar en granskning som Almega Städföretagen genomfört.

Samhall har deltagit i nästan dubbelt så många offentliga upphandlingar som företaget som deltagit i näst flest. Och Samhall har vunnit nästan lika många upphandlingar som de fyra rikskonkurrenterna tillsammans. Det visar en ny rapport som Almega Städföretagen släpper idag.

– Vår undersökning visar att Samhall tillåts konkurrera ut privata företag i glesbygden. Det kan inte vara syftet att Samhall är prisledande i städbranschen, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega Städföretagen.

Almega Städföretagen har särskilt granskat offentlig upphandling av städtjänster i de åtta nordligaste länen. Rapporten visar att Samhall i samtliga åtta län har en högre vinstandel än jämförbara företag. Störst vinstandel har det statliga bolaget i Norrbotten, följt av Dalarna och Västernorrland.

– Istället för en klumpsumma på över fem miljarder kronor per år, borde bidragen till Samhall vara kopplade till individen. Så funkar det för privata företag när de får bidrag för anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga, säger Ari Kouvonen.

I landet som helhet har Samhall deltagit i nästan dubbelt så många upphandlingar som företaget som deltagit i näst flest. Samhall har vunnit nästan lika många upphandlingar som de fyra rikskonkurrenterna gör tillsammans. Undersökningen visar även att de mindre företagen har den klart lägsta vinstandelen.

Almega Städföretagen har undersökt 1 200 offentliga städupphandlingar under perioden 28 januari 2016–1 januari 2019. Det har gjorts en fördjupad granskning av de norra länen där företagen har grupperats efter antal anställda. Datakällan är Visma Opic.

Läs hela rapporten med tabeller för de åtta länen här