Hoppa till innehåll

Auktorisations­utbildningen- stort intresse att bedriva seriös verksamhet

Idag höll Almega Serviceföretagen i den årliga auktorisationsutbildningen, som vanligtvis hålls ca två gånger per år. Auktorisationsutbildningen är till för både nyauktoriserade och redan auktoriserade företag. Under utbildningen får företagen lära sig mer om vad det innebär att vara ett Auktoriserat Serviceföretag, samt annan matnyttig information som arbetsrätt.

– Det är glädjande att företagen vill gå auktorisationsutbildningen, det visar att det finns ett stort intresse att bedriva seriös verksamhet i städbranschen. Man ska komma ihåg att ”Auktoriserat Serviceföretag” är den enda auktorisation som både fackförbund och arbetsgivare i städbranschen gemensamt står bakom, kommenterar Magnus Pettersson, förbundsordförande för Fastighetsanställdas Förbund

Auktoriserade företag är skyldiga att följa Almega Serviceföretagens auktorisationskriterier. Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. I nämnden sitter Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Almega Serviceföretagen.

– Under året har vi tillsammans jobbat med att ytterligare skärpa kraven och kontrollerna  av de auktoriserade företagen för att säkerställa att det branschens parter tillsammans står bakom är den kvalitetsstämpel vi vill att det ska vara, betonar Magnus Pettersson.

Auktoriserat Serviceföretag är den enda auktorisationen inom servicebranschen som är partsgemensam. Almega Serviceföretagen och facken är stolta över det goda samarbetet, vilket visar på gemensam syn kring seriositeten och den god kvaliteten som parterna eftersträvar i branschen.