Hoppa till innehåll
Marcus Lindström, chef Almega Serviceföretagen
Marcus Lindström, chef Almega Serviceföretagen

Auktorisation – för en renare städbransch

Dagens Arbete uppmärksammar i en serie artiklar missförhållanden i städbranschen, där man belyser brister i arbetsmiljön och efterlevnad av kollektivavtal. Med anledning av detta vill Almega Serviceföretagen betona arbetet för ökad seriositet i branschen i samverkan med myndigheter, fackförbund och medlemsföretag.

Pressmeddelande den 17 maj 2022

I Dagens Arbetes artikelserie om städbranschen påtalas brister och oegentligheter hos städföretag. Missförhållandena som artiklarna tar upp drabbar i första hand de som arbetar på företagen i fråga, men också företag och anställda i den majoritet av seriösa företag som verkar i branschen.

– Ytterst påverkar oegentligheter de företag som vill konkurrera på lika och schyssta villkor. Vi har i många år jobbat för en ökad seriositet i branschen och har ett bra samarbete med myndigheter och fackförbund för att nå dit, säger Marcus Lindström, chef Almega Serviceföretagen.

En majoritet av de anställda i branschen jobbar i företag som är frivilligt anslutna till Almega Serviceföretagens auktorisation ”Auktoriserat Serviceföretag”. Företagen prövas årligen av en auktorisationsnämnd med representanter från fackförbunden Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal samt medlemsföretag, med en opartisk ordförande. Bland kraven finns att det ska råda goda förhållanden när det gäller ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

– Att bli ett Auktoriserat Serviceföretag är en ytterligare kvalitetsstämpel där arbetsmarknadens parter tillsammans jobbar för att förbättra villkoren i städbranschen, säger Marcus Lindström.

Om Auktoriserat Serviceföretag

Auktorisationen är skapad för att stärka branschen och lyfta fram seriösa företag. Det är en trygghet för kunder, företag och medarbetare. Almega Serviceföretagen kontrollerar löpande de auktoriserade företagen som årligen måste ansöka om förnyad auktorisation.

Auktoriserade Serviceföretag har:

  • kollektivavtal genom Almega Serviceföretagen
  • miljöledningssystem eller miljöcertifikat
  • företagsförsäkringar och ansvarsförsäkring
  • synliga namnbrickor på medarbetare. ServiceID/ID06
  • deltagit i Serviceföretagens auktorisationsutbildning

Auktoriserade Serviceföretag har inte:

  • obetalda skatter
  • obetalda arbetsgivaravgifter
  • skuldsaldo hos Kronofogden

Läs gärna mer om auktorisationen: https://www.serviceforetagen.se/auktorisation/

För mer information, kontakta gärna:

Michelle Jacobsson, kommunikatör, Almega Serviceföretagen
Tel: 08-762 69 74, mejl: michelle.jacobbson@almega.se