Hoppa till innehåll

Hygienlyft i offentlig sektor fattas den nya budgeten

Idag har regeringen överlämnat budgetpropositionen för 2021. Ett budgetförslag mellan januaripartierna som bland annat föreslår ytterligare tillskott till välfärden och sänkning av skatt på arbete och företagande. ”Bra med skattelättnader för företagare, men fler åtgärder krävs för att hålla servicebranschen flytande”, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen.

Pressmeddelande 21 september 2020

Stora investeringar föreslås för sjukvården och en av åtgärderna är att höja kvalitén i äldreomsorgen. Vi ser positivt på att nya satsningar görs för att stärka näringslivet och välfärden. I förslaget bör också ett hygienlyft ingå, viktigt att lägga mer resurser på städning och sanering, en central åtgärd för minskning av smittspridning och bättre arbetsmiljö.

–  Genom att satsa på städning och sanering minskar smittspridningen och arbetsmiljön förbättras i skolan, vården och omsorgen. Samtidigt skapas nya jobb i branscher som sysselsätter personer som har svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Det är svårt läge för många städ- och serviceföretag. Drygt vart sjätte företag har gjort sig av med fast anställd personal. Korttidspermitteringarna har inte räckt till för branschen. Fler jobb hotas när regeringens ersättningspaket löper ut.

– Budgeten saknar förlängning av möjligheten att korttidspermittera efter den 31 december. Det riskerar många jobb i städ- och servicesektorn som är en viktig integrationsmotor på svenska arbetsmarknad, säger Pernilla Enebrink.

– Samtidigt ser vi positiva satsningar i budgeten, så som sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga för att minska ungdomsarbetslösheten, avslutar Pernilla Enebrink.