Webbinariet: Att frigöra resurser i välfärden

Billigare, ökad patientnytta och utvilad personal
– när proffs sanerar covid-ambulanserna.

När pandemin slog till på allvar insåg ledningen för ambulansverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset att något måste göras för att säkerhetsställa produktion och kvalitet. Efter att ambulanser transporterat covid-19 patienter krävdes noggrann sanering. Ambulanspersonalen hade svårt att hinna med detta samtidigt som patienterna skulle hanteras, journaler föras och den nödvändiga återhämtningen hinnas med – allt innan nästa akuta utryckning.

Ola Alfredsson beslöt att genom ambulansen SU upphandla ambulanssaneringen. Snabbt var ett saneringsföretag på plats och upprättade två saneringsstationer på sjukhus i Göteborg. En ambulanssjukvårdare kommenterade insatsen i Göteborgs-Posten: ”Det är ren lycka. Dels blir det professionellt sanerat, dels kommer vi iväg mycket snabbare och hinner hjälpa fler patienter.”

Under webbinariet nedan berättar vi historien om den lyckosamma ambulanssaneringen i Göteborg, och hur regionerna via upphandling kan säkra beredskapen inför kommande belastningar av ambulansorganisationen. Hur vi kan hjälpa till att frigöra resurser i välfärden.

Medverkade gjorde:
Ola Alfredsson, verksamhetsutvecklare, Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Helle Wijk, sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Göteborgs Universitet
Gustaf Josefson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Olsson, vd Ocab Väst AB
Marco Von Peltzer, styrelseordförande Almega FM-företagen och vd Förenade Service AB.
Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen.

 

Moderator: Håkan Tenelius