Facility Management

Facility management omfattar flera discipliner för att säkerställa funktionaliteten i en bebyggd miljö, exempelvis fastighetsservice och underhåll, reception- samt städtjänster.