Auktoriserat Service­företag

Företag och fack auktoriserar tillsammans

– för en renare städbransch

Vi jobbar tillsammans med fack och företag för en hållbar, seriös och väl ansedd bransch. Genom att kontrollera och framhålla företag som är föredömen inom branschen når vi dit.

Service­företagen erbjuder tillsammans med Fastighets och Kommunal en högklassig auktorisation. Auktorisationsnämnden, där företrädare för arbetsgivare och fack finns representerade, granskar företagen utifrån bland annat ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Auktorisationen måste sökas årligen.

För att ansöka om att bli Auktoriserat Service­företag krävs det att ditt företag är medlem i någon av Almegas följande bransch­organisationer:

  • Almega Service­företagen (Städ­företagen/Fönsterputs­företagen, FM-företagen, Sanerings­företagen, Hemservice­företagen),
  • Fastighetsarbetsgivarna

Auktorisationsnämnden

Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna ska vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetare­förbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Service­företagens näringspolitiske chef. Nämndens möten äger rum tre gånger per år.

Utbildningstillfällen

Nästa tillfälle: 13 oktober 

Mer info: från kl.10.00 – ca 14.00, utbildningen sker digitalt!

Auktorisations­utbildning

Nämndens ledamöter

Inger Jonasdotter, ordförande
Rikard Wårell, Välstädat i Norrland AB
Nikola Baric, Sesab Service Aktiebolag
Nicolas Ziakris Clevestam, Hustomtar Facility Service AB
Eira Järvi, Fix Cleaning Service AB
Jari Visshed, Fastighetsanställdas Förbund
Lars Fischer, Kommunalarbetare­förbundet
Ari Kouvonen, Almega Service­företagen

 

Clean Up

Det kan vara en svår uppgift att hitta en pålitlig städfirma, men med vår söktjänst och tips hoppas vi att det blir lättare. Välkommen till söktjänsten som städar upp branschen på opålitliga städfirmor!

För tillfället är tjänsten under konstruktion