Auktoriserat Service­företag

Företag och fack tillsammans – för en renare städbransch

Vi jobbar tillsammans med fack och företag för en hållbar, seriös och väl ansedd bransch. Genom att kontrollera och framhålla företag som är föredömen genom kvalitetsstämpeln Auktoriserat Service­företag når vi dit.

Service­företagen erbjuder tillsammans med Fastighets och Kommunal en högklassig auktorisation. Auktorisationsnämnden, där företrädare för arbetsgivare och fack finns representerade, granskar företagen utifrån bland annat ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Auktorisationen måste sökas årligen.

För att ansöka om att bli Auktoriserat Service­företag krävs det att ditt företag är medlem i någon av Almegas följande bransch­organisationer:

  • Almega Service­företagen (Städ­företagen/Fönsterputs­företagen, FM-företagen, Sanerings­företagen, Hemservice­företagen),
  • Fastighetsarbetsgivarna

Auktorisationsnämnden

Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna ska vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetare­förbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Service­företagens näringspolitiske chef. Nämndens möten äger rum tre gånger per år.

Utbildningstillfällen

Nästa tillfälle: 20 november

Mer info:

Auktorisations­utbildning

Nämndens ledamöter

Inger Jonasdotter, ordförande
Kent Norberg, Norrlands Miljövård AB
Nikola Baric, Sesab Service Aktiebolag
Peter Ohlsson, HSB Städ AB
Eira Järvi, Fix Cleaning Service AB
Jari Visshed, Fastighetsanställdas Förbund
Johan Ingelskog, Svenska Kommunalarbetare­förbundet
Ari Kouvonen, Almega Service­företagen

Clean Up

Det kan vara en svår uppgift att hitta en pålitlig städfirma, men med vår söktjänst och tips hoppas vi att det blir lättare. Välkommen till söktjänsten som städar upp branschen på opålitliga städfirmor!