Hoppa till innehåll

Ökad omsättning och hårdare krav på en allt tuffare och mer konkurrensutsatt marknad

Saneringsföretagens branschrapport 2015 visar en omsättningsökning för branschen som helhet Auktorisationskraven i upphandling ökar och efterfrågan på kvalificerad personal stiger. Trenden visar också att deltagandet i offentlig upphandling ökar i en tid då förutsättningarna och konkurrensen är tuffare än någonsin.

Den gemensamma omsättningen i saneringsbranschen uppgick 2013/14 till 4,3 miljarder kronor, vilket är en ökning på 17 procent mot föregående år. Detta följer den trendutveckling som pågått under de senaste fem åren. Häften av alla företag har även, under det senaste året, ökat antalet årsanställda vilket är den högsta siffran på fyra år.

– Saneringsföretagen har varit duktiga på att bredda sitt serviceutbud. Det är huvudförklaringen till  branschens starka tillväxt, kommenterar Marcus Lindström, branschansvarig Almega Saneringsföretagen.

Ökad konkurrens och en allt hårdare prispress har dock medfört att medlemsföretagen inte kunnat höja priserna i samma utsträckning som kostnaderna ökat.

Efterfrågan på kvalificerad personal stiger samtidigt som 86 procent av medlemsföretagen anger att det råder brist på specifikt branschutbildad personal, ofta det största hindret för en ökad tillväxt hos företagen.

Närmare 80 procent av medlemsföretagen säger att de deltagit i en upphandling med krav på Almegas auktorisation. Det ökade medvetandet hos upphandlarna om vikten av att anlita seriösa entreprenörer välkomnas av branschen.

84 procent av Almegas medlemsföretag valde att delta i offentlig upphandling under 2014. Trots denna höga procentandel upplevs det fortfarande problematiskt, likt som i städ- och servicebranschen, att beställarens fokus alltför ofta handlar om lägstapris.

Sammanfattning

  • Saneringsföretagens gemensamma omsättning ökade med 17 procent år 2013/14 och uppgick till 4,3 mdr SEK
  • Hälften av alla företag har ökat antalet årsanställda under det senaste året. Den högsta siffran på fyra år och en ökning med 35 procent sedan 2004/05
  • Närmare 80 procent av företagen svarar att de deltagit i en upphandling med krav på auktorisation

Mer information:

Om Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 1 000 medlemsföretag inom städ, sanering och FM.

Fakta/om rapporten

Städ- och servicebranschen har idag över 3 950 anställda fördelade på 142 aktiebolag. Omsättningen ligger på drygt 4,3 mdr SEK. Rapporten följer upp branschens ekonomiska utveckling och presenterar uppdaterad statistik och nyckeltal, för Almega Serviceföretagens medlemsföretag samt för branschen i sin helhet.

Kontaktpersoner

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 36 +46 72 717 69 36 E-post

Läs mer

Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 03 +46 70 345 69 03 E-post

Läs mer