Välkommen till en växande bransch


Almega Städföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag-, fönsterputsföretag och specialserviceföretag. Almega Städföretagen skall vara det självklara valet av medlemsorganisation för befintliga och framtidens företag inom branschen

Almega Städföretagen har cirka 1.000 medlemsföretag (varav 150 företag är Auktoriserade Serviceföretag) som har ca 39 000 anställda (Auktoriserade 34 000 anställda) vilket motsvarar ca 84% av den definierade servicebranschen.

Inom Almega, där Städföretagen ingår, finns cirka 10.500 företag med över 550 000 anställda. Almega är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Avtal17 - Uppdaterat, 24 maj
Fastighets och Seko varslar om strejk på serviceentreprenadavtalet. Läs mer

Avtal17 - Växling av avtalsyrkanden
Kommentar till yrkandet för serviceentreprenad  hittar ni här

Med serviceentreprenad avses städning- och sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag

Auktorisation - Auktoriserat Serviceföretag
Auktorisationen är skapad av Almega Städföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Städföretagens styrelse fastställer auktorisationskriterierna och en särskild auktorisationsnämnd med deltagare från styrelsen, medlemsföretag, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunalarbetareförbundet och en opartisk ordförande granskar och auktoriserar företag samt, i förekommande fall, beslutar om uteslutning.

Samverkan
En kontinuerlig samverkan skall ske inom Almega och Svenskt Näringsliv gällande avtalsförhandlingar och näringspolitik. Det gäller även inom de europeiska branschorganisationer, där Almega Städföretagen är medlemmar i EFCI – European Federation of Cleaning Industries.
 

Snabbfakta om branschen

Ladda ner (pdf)

Rapporten i sin helhet hittar du här