Hoppa till innehåll

Kompetensförsörjning och integration

Vi arbetar i nära samarbete med branschen för att höja städ- och serviceyrkenas status. Detta är en viktig del i arbetet med att förbättra företagens kompetensförsörjning och öka integrationen på arbetsmarknaden – så att fler kommer i jobb och kan bidra till vår gemensamma välfärd.

Städ- och service­branschen representerar yrken som bryter utanförskap och bidrar till integration. Genom att vara viktiga dörröppnare för bland andra långtidsarbetslösa, nyanlända, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning, bidrar branschen med en enorm samhällsnytta.

Samtidigt uppger företagen att de har svårt att rekrytera och behålla personal. Allt eftersom företagen i branschen utvecklar sina kunderbjudanden och tjänster blir det svårare att bemanna uppdragen. Några av de främsta utmaningarna kopplat till rekrytering handlar om att sökande har bristande erfarenhet eller för låga språkkunskaper.

Almega Service­företagens samarbeten inom kompetensförsörjning och integration:

  • Kompetensråd Stockholm är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Region Stockholm, Storsthlm och Almega Service­företagens medlems­företag. Syftet med gruppen är att diskutera utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och sätt att lyfta branschens status.
  • Branschdialog med Arbetsförmedlingen. Under hösten 2022 startar vi upp en branschdialog med Arbetsförmedlingen, i syfte att främja samarbete mellan myndigheten, utbildningsanordnare och arbetsgivare inom städ- och service­branschen. Målet är fler och bättre utbildningar inom serviceyrkena – så att fler arbetssökande får möjligheten att gå en utbildning som leder till jobb.
  • Integrationspakten. Almega Service­företagen i Stockholms stad i projektet Integrationspakten, som är stadens medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad.

Almega Service­företagen har även tagit fram kampanjen Ett Riktigt Viktigt Jobb som berättar om städyrkets samhällsviktiga aspekter.

Källor

  • Arbetsförmedlingens yrkesprognoser och analyser
  • Enkät­undersökning bland Almega Service­företagens medlemmar under september 2022
  • Almega Service­företagens bransch­rapporter för Städ och service samt Sanering 2022
  • Så får fler boende i särskilt utsatta områden jobb, Almega 2019

Vill du veta mer om arbetet med kompetensförsörjning och integration?

Kontakta vår näringspolitiska expert Hannes Sjöberg.

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer