Kim Torstensson

Arbetsrättsexpert

Kim är arbetsrättsexpert på vårt kontor i Stockholm.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Hemserviceföretagen, Serviceentreprenad, Specialservice, Säkerhetsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 96
Mobiltelefon: +46 72 201 89 02
Epost: kim.torstensson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm