Kim Torstensson

Arbetsrättsexpert

Kim är arbetsrättsexpert på Säkerhetsföretagen samt avtalsansvarig förhandlare för hemserviceavtalen.

Bransch/Förbund

Hemserviceföretagen, Säkerhetsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 96
Mobiltelefon: +46 72 201 89 02
Epost: kim.torstensson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm