Niklas Bramsell

Arbetsrättsjurist

Niklas är arbetsrättsjurist på Almegas kontor i Malmö.

Bransch/Förbund

Serviceföretagen, Fastighetsarbetsgivarna, Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 40 35 25 34
Mobiltelefon: +46 72 204 91 82
Epost: niklas.bramsell@almega.se
Ort: Malmö

Malmö

Besöksadress: Navigationsgatan 1, Malmö
Postadress: Box 186, 201 21 Malmö