Rut­indikatorn

 

 

 

Almega Hemservice­företagen publicerar Rut­indikatorn för att beskriva utvecklingen av hemservice­branschen över tid. Rut­indikatorn publiceras fyra gånger per år och bygger på data från Skatteverket som analyserats av Almega Hemservice­företagen.

Antalet köp med rut-avdrag har mer än tiodubblats sedan 2009. Enligt Rut­indikatorn köpte 1,2 miljoner svenskar tjänster som berättigar till rut-avdrag under 2022 av 25 500 utförare till ett värde av 7,6 miljarder kronor.

Fakta om RUT

 

  • Svarta jobb har blivit vita

Hemservice­branschen har vuxit lavinartat sedan skattereduktionen för hushållsnära tjänster, kallad rut-avdraget, infördes 2007. Tack vare rut-avdraget har den svarta marknaden för hushållsnära tjänster i princip försvunnit. Enligt Skatteverket har de medvetna svarta köpen minskat med över 70 procent mellan 2005–2019.

 

  • Bidrar till att bryta utanförskap

Rut-avdraget har varit en förutsättning för en bransch som bryter arbetslöshet och utanförskap. Majoriteten av anställda i branschen är kvinnor och två av tre kommer från ett annat land än Sverige. Dessutom kommer över 40 procent av alla nyrekryteringar inom hemservice­branschen direkt från arbetslöshet.

 

  • Stora samhällsvinster till liten kostnad

Rut-reformen har visat sig vara nästintill självfinansierad. Enligt en granskning av HUI från 2020 ligger självfinansieringsgraden på nästan 90 procent, utan att räkna med dynamiska effekter. Det offentliga får tillbaka kostnaderna i minskade bidrag och ökade skatteintäkter. Rut-avdraget ger stora vinster för samhället till liten eller ingen kostnad när nya jobb skapas och fler kommer i arbete.