Hoppa till innehåll

Rut­indikatorn – statistik

Nästan 1,3 miljoner svenskar gjorde avdrag för hushållsnära tjänster till ett värde av cirka 7,4 miljarder kronor under 2023, vilket innebär en minskning med tre procent jämfört med 2022. Därmed blev 2023 året då rut-tjänsterna minskade för första gången sedan avdragets införande, visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen.

Under 2023 köpte knappt 1,3 miljoner svenskar tjänster som berättigar till rut-avdrag av nära 30 000 utförare. Det är en tydlig nedgång från förra året, med åtta procent färre köpare än 2022. För alla tjänster som avses betalades nästan 7,4 miljarder kronor ut i rut-avdrag under 2023, vilket innebär en minskning med tre procent jämfört med 2022. Tar man hänsyn till att konsumentpriserna ökade med fem procent under 2023 blev nedgången ännu större. Västmanlands län stod för den enda ökningen i hela landet, med drygt tre procent. Den mest markanta minskningen återfinns i Östergötlands län, med nästan 15 procent lägre belopp jämfört med i fjol.

Fakta om rut-avdraget:

  • “RUT” står för rengöring, underhåll och tvätt.
  • Rut-avdraget ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för vissa sorters hushållsarbete.
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
  • Du som köper rut-tjänster ansöker inte om avdraget, det sköter städföretaget.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 75 000 kronor per person och år, varav max 50 000 kan användas till rot-avdrag. Från och med 1 juli 2024 kommer rut- och rot-avdragen tillfälligt separeras och respektive taknivå ligga på 75 000 kronor (motsvarande 150 000 kronor totalt per person och år). De förändrade beloppen kommer gälla under hela kalenderåret 2024.
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
  • Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.

Tyvärr ser vi en minskad efterfrågan på hushållsnära tjänster i takt med att hushållskassan krymper. Det är inte konstigt eftersom utvecklingen för hemservicebranschen speglar samhället i övrigt. För branschens del innebär det dock ett trendbrott från de senaste årens rekordnivåer.

Jessica Forss Katz
Näringspolitisk expert, Almega Hemservice­företagen

Ta kontakt med oss

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer

Michelle Jacobsson

Kommunikatör

Stockholm

+46 8 762 69 74 +46 72 019 45 90 E-post

Läs mer