Inställda förhandlingar med Fastighets

Saneringsföretagen (specialserviceavtalet) nådde ingen uppgörelse med Fastighets i förra veckans förhandlingar.

Fastighets har därefter varslat ett annat avtalsområde på Almega om konflikt (bransch Fastighetsarbetsgivarna), och därför ställer vi in alla nya förhandlingar tills vidare.

Förhandlingarna kommer att återupptas igen när parterna i den varslade konflikten nått en överenskommelse.

Under tiden ska kollektivavtalet tillämpas som vanligt.

Almegas kommentar

Serviceföretagen i Avtalsrörelsen 2017