EFCI-Trend­rapport

Den europeiska städbranschen har vuxit enormt under tjugo års tid. Idag har den en omsättning på 107 miljarder euro och sysselsättningen har ökat med 80 procent. Branschen sysselsätter 4 miljoner människor. Rapporten presenterar utvecklingen i branschen från olika perspektiv, samt relevant statistik.

Rapporten