Hoppa till innehåll

Rut­indikatorn: Fortsatta rut-avdrag trots lågkonjunktur

Efterfrågan på hushållsnära tjänster fortsätter öka, även om tillväxten bromsar in. Hittills under 2023 har svenskarna köpt tjänster för över 1,7 miljarder kronor – en ökning med cirka 3 procent jämfört med förra året. Det visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen.

Pressmeddelande 13 april 2023

Under årets första tre månader har över 1,7 miljarder kronor betalats ut i rut-avdrag från Skatteverket, vilket innebär en ökning med omkring 3 procent jämfört med samma period 2022 (då cirka 1,68 miljarder).

– Användningen av rut-avdraget har ökat även i år. Det är ett styrkebesked för branschen att efterfrågan på rut-tjänster fortsätter att öka, trots det tuffa ekonomiska läget för hushållen. Men konjunkturen har satt sin prägel på så sätt att antalet nya kunduppdrag inte ökar i samma takt som tidigare, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Hemserviceföretagen.

Hemstädning är fortsatt den vanligaste rut-tjänsten. Mellan januari-mars 2023 har närmare 1,3 miljarder kronor betalats ut i rut-avdrag för hemstädning. Det innebär en ökning med drygt 3,5 procent jämfört med samma period förra året. 12 av 15 rut-tjänster har ökat, medan vitvaror, it och flytthjälp minskade under första kvartalet 2023 jämfört med samma period i fjol.

Städtjänsterna står för över 72 procent av alla tjänster som utförts i år, närmast följt av trädgårds- och flytt-tjänsterna på 10 procent vardera.

– Det minskade antalet bostadsförsäljningar kan vara en förklaring till att färre behöver flytthjälp. Trenden går mot att tjänster som är centrala för vardagspusslet fortsätter öka och bland dessa är hemstädning fortsatt dominerande, säger Jessica Forss Katz.

Rutindikatorn

Rutindikatorn publiceras fyra gånger per år och baseras på data från Skatteverket som analyserats av Almega Hemserviceföretagen.

Länkar:

Fakta om rutavdraget:

  • “RUT” står för rengöring, underhåll och tvätt.
  • Rut-avdraget ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för vissa sorters hushållsarbete.
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
  • Du som köper rut-tjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 75 000 kronor per person och år, varav max 50 000 kan användas till rot-avdrag.
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
  • Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.

*Uppgifterna baseras på Almega Hemserviceföretagens analys av Skatteverkets rut-statistik för i år (januari-mars 2023).