Hoppa till innehåll

Rut­indikatorn: Tillväxtkurvan är bruten

Under tredje kvartalet 2023 köpte svenskarna rut-tjänster för 1,9 miljarder kronor, vilket motsvarar samma nivå för perioden 2022. Med hänsyn till prisökningen under året innebär det i praktiken en nedgång i volym, visar Rutindikatorn från Almega Hemserviceföretagen.

Pressmeddelande den 9 oktober 2023

Under årets tredje kvartal (juli-september) har närmare 1,9 miljarder kronor betalats ut i rut-avdrag från Skatteverket. Under samma period 2022 uppgick utbetalningarna till drygt 1,9 miljarder kronor. Mellan januari och september i år har användningen av rut-avdraget uppgått till totalt 5,5 miljarder kronor, även det marginellt lägre än perioden 2022. Samtidigt har Sverige drabbats av en historiskt hög inflation under hela året, varför jämförelsen med tidigare år i realiteten indikerar en nedgång i användningen av rut-avdraget.

– Branschen har varit i ständig tillväxt sedan avdraget infördes 2007. Nu ser vi en inbromsning efter rekordåret 2022. Lågkonjunkturen, den höga inflationen och stigande räntekostnader sätter sin prägel på hushållens ekonomi, vilket dessvärre påverkar användningen av hushållsnära tjänster, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen.

Hemstädning är den mest nyttjade rut-tjänsten. Under juli-september 2023 betalades drygt 1,2 miljarder kronor ut i rut-avdrag för hemstädning, i linje med samma period i fjol. Hittills under 2023 har rut-avdrag för hemstädning motsvarat knappt 3,8 miljarder kronor, vilket ligger i nivå med samma period under 2022. Städning utgör därmed 69 procent av alla tjänster som utförts under 2023.

– Även om hemstädning är en populär tjänst så vittnar våra medlemsföretag om en markant försämring i antalet nya kunder. Dessutom tvingas fler och fler befintliga kunder avsluta sina städabonnemang när hushållskassan krymper. Utvecklingen är väntad, men såklart tråkig för en jobbskapande bransch som underlättar vardagspusslet för många, säger Jessica Forss Katz.

Rutindikatorn
Rutindikatorn publiceras fyra gånger per år och baseras på data från Skatteverket som analyserats av Almega Hemserviceföretagen.

Länkar:

Fakta om rutavdraget:

“RUT” står för rengöring, underhåll och tvätt.
Rut-avdraget ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för vissa sorters hushållsarbete.
Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
Du som köper rut-tjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.
Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 75 000 kronor per person och år, varav max 50 000 kan användas till rot-avdrag.
Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.
*Uppgifterna baseras på Almega Hemserviceföretagens analys av Skatteverkets rut-statistik för i år (juli-september 2023).

Michelle Jacobsson

Kommunikatör

Stockholm

+46 8 762 69 74 +46 72 019 45 90 E-post

Läs mer

Jessica Forss Katz

Opinionsstrateg Arbetsgivarpolitik

Stockholm

+46 8 762 69 57 +46 72 204 63 47 E-post

Läs mer