Hoppa till innehåll

Vilken typ av utbildning gäller för lokalvård under coronatider?

Det finns utbildningar inom vården som genomförs av hygiensköterskor eller hygienläkare.
För närvarande har vården fullt upp med Corona, så man kan inte räkna med att det finns hjälp den vägen.

Några råd som ni kan använda:

  • Se till att det finns skyddshandskar (helst engångs) tillgängliga för städpersonalen.
  • Byt handskar ofta.
  • Vid avslutat pass eller paus, tvätta händerna noggrant, minst 30 sekunder. Glöm inte tummen, naglar och mellan fingrarna. Torka av händerna noggrant.
  • Undvik att vistas i folksamlingar.

Kan man selektera vilka som ska permitteras på en region?
Instruktioner kring korttidsarbete med detaljer kommer att utgå som arbetsgivarnytt.

Ska man räkna per region eller hela företaget?
Instruktioner kring korttidsarbete med detaljer kommer att utgå som arbetsgivarnytt.

Kan man blanda varsel och permittering?
Ja, en del av personalen beroende på uppdrag, kontrakt etc kanske omfattas av korttidsarbete, medan en annan del bör sägas upp pga. arbetsbrist. Detta kommer bero på från fall till fall.

Kan man välja själv hur mycket man ska gå ner olika assistenter olika nivåer?
Korttidsarbete och omfattning kommer vara föremål för lokala överenskommelser med klubbar eller ombudsmän. Mallar och instruktioner kommer utgå med arbetsgivarnytt. Observera att ni ska kontrollera att avtal om korttidsarbete slutits på respektive avtalsområde.

Innebär det verkligen att alla sjukfrånvaro bekostas av staten även dag 2-14 alltså de 80%?
Åtgärden är enligt vad Almega fått information om gällande från den 1 april 2020, men arbetsgivaren ska fortsätta att betala sjuklön som vanligt. Arbetsgivaren ska därefter i efterhand begära ersättning från Försäkringskassan. Se Försäkringskassans hemsida för mer information om vad som gäller. Försäkringskassan

Krävs distansavtal för samtliga vid hemarbete pga Corona?
Se arbetsgivarguiden, under C, corona. Svar finns där.

I hemserviceavtalet arbetar väldigt få heltid. För oss är det superviktigt att avtalet INTE utgår från heltidstjänster utan från deltidstjänster. Normalt arbetar de flesta 75%+mertid, 50%+mertid osv. För att vi ska kunna hantera det här måste ni utgå från deltidstjänster?
Korttidsarbete kan tillämpas på deltidsanställningar men nedsättning se i förhållande till respektive sysselsättningsgrad.

Era generella avtalsvillkor som avser force majuere är det bra om ni kan gå ut med vad vår tolkning är.
Ett separat utskick om detta kommer gå ut till medlemsföretagen.

När är er uppfattning att ni tror att ett avtal kan vara till stånd med kommunal för hemserviceavtalet? onsdag? fredag? nästa vecka? har ni någon känsla för hur mycket ni kan forcera den här oerhört brådskande situationen.
Vi har träffat en överenskommelse med Fastighets i tisdags. Vi arbetar för fullt med övriga fack och hoppas på en lösning inom kort.