Hoppa till innehåll

Nya städavtal klart med Fastighets och SEKO

Almega Städföretagen har idag tecknat ett nytt kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och SEKO. Det nya städavtalet sträcker sig över 29 månader.

– Det har varit tuffa förhandlingar. Från arbetsgivarhåll har vi gått med på en låglönesatsning som är värd 0,3 procent, men vi har samtidigt uppnått flera viktiga förbättringar av de allmänna villkoren, säger Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Städföretagen:

– Bland annat har nattarbetsförbudet slopats och företagen får dessutom förenklade regler kring korta visstidsanställningar och schemaändringar. Det är viktiga förändringar som underlättar företagens verksamhet, vilket i slutändan gynnar både företag och medarbetare

Avtalen sträcker sig över 29 månader och har ett sammanvägt avtalsvärde om 5,4 procent, vilket är vad arbetsmarknadens parter är överens om.

– Som alltid i förhandlingar handlar det om ett givande och ett tagande, och summerar vi villkoren i det nya avtalet är vi nöjda med resultatet, säger Marcus Lindström.

Avtalen omfattar närmare 1 000 företag med totalt omkring 35 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.

För mer info om vad som händer i Avtalsrörelsen 2020: