Hoppa till innehåll

Snabb anpassning i FM-branschen

Pandemin har påverkat facility management-branschen (FM) kraftigt.  Företagen i branschen har snabbt tvingats anpassa sina tjänster för ökat hemarbete och arbete i publika miljöer. Det visar en ny rapport som IFMA Sverige och Almega Serviceföretagen tagit fram.

Pressmeddelande 20 maj 2021

– FM har alltid varit duktiga på att anpassa tjänster efter kundens behov och under pandemin har den förmågan gjort att vi många gånger spelat en central roll i att snabbt kunna ställa om och möta de nya utmaningarna som exempelvis ökat hemarbete eller förändrade säkerhets- och skyddsrutiner inneburit, säger Joachim Boëthius, IFMA Sverige.

Rapporten visar att sex av tio (59 procent) av de svarande tror att det totala behovet av FM-tjänster kommer öka efter pandemin. De vanligast förekommande FM-tjänsterna är lokalvård, kontorsservice, mat och dryck, säkerhet samt workspace management. Flera av dessa tjänster tros även få större efterfrågan framöver. Vårdnära tjänster, som leverans av mat till vårdavdelning, tros också öka inom den offentliga sektorn.

I Sverige uppskattas branschen ha en omsättning på 227 miljarder kronor, jämfört med 210 miljarder kronor som FM-rapporten visade 2016. Branschen sysselsätter cirka 308 000 anställda.

– Behoven i den offentliga- och privata sektorn omfattar ofta flera olika tjänster i samma beställning – allt från receptionistservice till ventilation och vårdnära tjänster. Vilket i sin tur också ställer högre krav på leverantörens leverans och kunskap, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen.

Kundens kravställning fortsätter att öka i betydelse. Begreppet arbetsplats har förändrats och innefattar alltmer fokus på en god arbetsmiljö som ska bidra till arbetsgivarens mål och kultur. FM-leveransen förväntas också vara mer proaktiv, vilket i högre grad kräver kontinuerlig fortbildning av de anställda.

I takt med att kundernas behov förändras uppstår också nya tjänster. De senaste två åren har tjänster som FM-revisioner (uppföljning av leverans), möbleringsexperter och hantering av återbruk av gamla möbler uppkommit.

– Eftersom FM-leverantören ansvarar alltmer för helheten hos sina kunder, som luft och ljudnivå, har gränssnittet mellan HR och FM förflyttats. Idag lägger många organisationer över arbetsmiljöfrågorna på sin FM-leverantör, säger Joachim Boëthius, IFMA Sverige

Om rapporten

Rapporten har tagits fram av IFMA Sverige och Almega Serviceföretagen. Syftet med rapporten är att synliggöra och ge en objektiv bild av branschen. Rapporten bygger på data som tagits fram av Almega Serviceföretagen kombinerat med intervjuer av erfarna aktörer inom branschen. Detta har gjorts för att skapa en så komplett bild som möjligt av en komplex bransch.

Utöver Almega Serviceföretagens data har även en enkätundersökning genomförts med 62 respondenter, varav 39 kommer från privat sektor och 23 från offentlig sektor, 24 arbetar på leverantörssidan medan 38 arbetar på köparsidan.

IFMA Sverige

IFMA Sverige är en del av den globala branschorganisationen International Facility Management med 24 000 medlemmar. IFMA Sverige, grundat 1994, har drygt 500 medlemmar och representerar olika intressegrupper i sin medlemskår

Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare, så att välmående företag kan släppa fram fler jobb inom servicebranschen. Almega Serviceföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets serviceföretag, där branscherna facility management, hemservice, sanering, städ ingår. Totalt har föreningen cirka 1 300 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 55 000 personer.

Almega FM-företagen sysselsätter närmare 20 000 anställda.

Läs rapporten här:

För mer information, kontakta gärna:

Michelle Jacobsson, kommunikatör, Almega Serviceföretagen
Telefon: 08-762 69 74, mejl; michelle.jacobsson@almega.se

Malin Ljungbeck, operations manager, IFMA
Telefon: 070-262 23 66, mejl: malin.ljungbeck@ifma.se