Arbetsrätt Utbildningar

Narkotika i arbetslivet- så agerar ni som arbetsgivare

Användandet av narkotika ökar i samhället. Att hantera narkotika är straffbart och hör inte hemma i arbetslivet – ändå förekommer det.

Kursbeskrivning

Användandet av narkotika ökar i samhället. Att hantera narkotika är straffbart och hör inte hemma i arbetslivet – ändå förekommer det. Användning av narkotika kan påverka såväl arbetsförmågan hos individen som säkerheten på arbetsplatsen. Det är därför angeläget att arbetsgivaren upptäcker medarbetare som använder narkotika, dopningspreparat eller andra droger. Då det kan handla om i övrigt väl fungerande medarbetare som tex använder narkotika på helger eller som festdrog gör att de kan vara svåra att upptäcka.

Detta får du i seminariet

Vilka skyldigheter och arbetsrättsliga möjligheter har arbetsgivaren att upptäcka och vidta åtgärder mot användande av narkotika? Är det någon skillnad avseende narkotikaklassade läkemedel och tex dopingpreparat? Får arbetsgivaren använda drogtester? Är arbetsgivaren skyldig att arbeta förebyggande gällande narkotika?
Dessa och många andra frågor kommer tas upp.

Öka din kunskap i ämnet genom att delta vid vårt seminarium med ledande experter på området. Du har möjlighet att ställa frågor till våra experter både under seminariet, via chatt,  eller genom skicka att in dem i förväg,  skicka in din fråga här

Kursledare och inbjudna gäster:
Gabriella Nordgren, Arbetsrättsexpert
Lars Bäckström, Arbetsrättsjurist

Johan Franck, professor och överläkare vid KI
Ulric Hermansson, socionom och forskare

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till chefer, arbetsledare och HR som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll.

Praktiska detaljer
Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under seminariet och/eller skicka in dina frågor i förväg. 

Information om hur du ansluter dig till kursen får du i ett separat mail.

Pris
995 kr exkl moms för medlemmar / 7 900kr exkl moms för icke medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.