Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom städ-, Facility Management, - hemservice- och sanering.


Almega Serviceföretagen finns inom ramen för Almega Tjänsteförbunden och organiserar branscherna: 

Almega FM-företagen,
Almega Hemserviceföretagen,
Almega Saneringsföretagen,
Almega Städföretagen och Almega Fönsterputsföretagen

Branscherna har som huvudsaklig affärsidé att utföra städ-, sanering och hemservice gentemot privat och offentlig verksamhet. Almega Serviceföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv

Serviceföretagens styrelse
Styrelsen är en sammansättning av styrelsemedlemmar från delbranschernas styrelser. Du hittar information om styrelsen i menyn till höger.

Vår Auktorisation - Auktoriserat Serviceföretag
Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden och därmed stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Serviceföretag stärks hela branschen.


Serviceföretagen - Det är vi som jobbar här:

Bransch- och avtalsansvarig - Marcus Lindström
Näringspolitisk expert/Auktorisation - Ari Kouvonen
Näringspolitik/branschutveckling  - Maria Cardell
Auktorisation/SRY - Susanne Larsson
Förhandlare/Rådgivare - Torbjörn Carlberg
Förhandlare/Rådgivare - Rasmus Lidén
Förhandlare/Rådgivare - Lisa Eriksson
Förhandlare/Rådgivare - Madeleine Edberg
Assistent - Malin Juhl