Hoppa till innehåll

Upphandling

Almega Service­företagen samverkar med Almega i frågorna kring offentlig marknad och upphandling. Du kan läsa mer om vårt arbete under Offentlig köpkraft på almega.se.

Krav i en offentlig städ- och serviceupphandling

Almega Service­företagen har samlat ihop ett antal krav och uppföljningstips som man kan använda i en offentlig upphandling.

Nedan hittar du vår upphandlingsguide av städtjänster;

Kvalitetskrav enligt SS 627801 (INSTA 800)

Nätverk för serviceupphandling

SOI och Almega Service­företagen har ett gemensamt diskussionsforum för offentlig upphandling av städ- och servicetjänster. Detta initiativ har tagits för att öka förståelsen och tillsammans diskutera utvecklingen av offentliga upphandlingar. Inbjudna till mötena är representanter från både företag och upphandlare. Gruppen träffas kontinuerligt. För mer information samt intresse av att deltaga kontakta Ari Kouvonen.

Almega Service­företagen representeras av Ari Kouvonen och Marcus Lindström.

Mer om upphandling

Best Value – Bästa värde
Att välja bästa värde – handbok för offentlig upphandling av städtjänster