Almega Service­företagen

 

Sveriges nya basnäring
– landets främsta integrationsmotor
Mer om oss

Vi är bransch- och arbetsgivar­organisationen för landets service­företag, där branscherna facility management, fönsterputs, hemservice, sanering och städ ingår. Totalt har föreningen 1 300 medlems­företag som tillsammans sysselsätter över 55 000 personer.