Att välja bästa värde

En handbok för offentlig upphandling av städtjänster

Handboken har utarbetats av Europeiska federationen för städbranschen (EFCI) och Uni-Europa, med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen, och syftar till att hjälpa upphandlare vid anbudsförfaranden genom att belysa fördelarna med att välja tjänster av hög kvalitet.

Mer information hittar du här