Hoppa till innehåll

Städ- och service­branschen en fortsatt stark integrationsmotor

Städ- och servicebranschen fortsätter att stå stark som en jobbskapande integrationsmotor i samhället. Över 50 procent av antalet anställda är nu födda i ett annat land, vilket gör branschen till en av de mest mångkulturella i Sverige.

Närmare 95 procent av medlemsföretagen har anställt någon under de senaste två åren, och ca hälften av de som anställdes i branschen under föregående år kom från tidigare arbetslöshet. Allt detta framgår av Almega Serviceföretagens årliga branschrapport, som publiceras idag.

 – Det är mycket positivt för branschen som helhet och visar att städ- och servicebranschen är en allt viktigare del av samhället. Vi skapar jobb och möjligheter för personer födda i ett annat land än Sverige, och för dem som kommer ifrån tidigare arbetslöshet, säger Azita Shariati, ordförande för Almega Serviceföretagen.

Almega Serviceföretagens branschrapport granskar också offentliga upphandlingar. Att majoriteten av de största leverantörerna till stat, kommun och landsting är auktoriserade och medlemmar hos Serviceföretagen är positivt samtidigt är det oroande att över 60 procent av företagen inte deltar i offentlig upphandling. För stor prisfokusering, en alltför komplicerad process och för dålig uppföljning av ställda krav upplevs fortfarande problematiskt.

Den 1 juni trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna LOU, LUF och LUK i kraft med krav på villkor om arbetstid, lön och semester i nivå med kollektivavtal. Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och ställs i branscher där det är behövligt, vilket gäller vid städupphandlingar.

– Almega Serviceföretagens medlemsföretag har inget emot att det ställs krav på villkor enligt kollektivavtal. Men den stora frågan är, hur kommer upphandlande myndigheter följa upp dessa krav? Säger Ari Kouvonen, näringspolitisk chef för Almega Serviceföretagen.

50 procent av företagen säger att de ser en ökning på kraven på yrkesutbildning i branschen vilket kan vara en indikation på att förståelsen för branschens yrkeskunnighet ökar.

Kontakt

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen
+46 8 762 69 36,
ari.kouvonen@almega.se

Om Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1 300 medlemsföretag inom städ, fönsterputs, hemservice, sanering och Facility Management (FM).

Fakta/om rapporten

Städ- och servicebranschen har idag närmare 56 000 anställda fördelade på drygt 2 800 aktiebolag. Omsättningen ligger på drygt 29,4 mdr SEK. Rapporten följer upp branschens ekonomiska utveckling och presenterar uppdaterad statistik och nyckeltal, för Almega Serviceföretagens medlemsföretag samt för branschen i sin helhet.