Hoppa till innehåll

Idag signerade parterna överens­kommelsen om etableringsjobb​

Idag har Arbetsgivarna tillsammans med flera förbund inom LO signerat principöverenskommelser om så kallade etableringsjobb, som media rapporterat om tidigare. Ett verktyg för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden att få ett jobb.

Principöverenskommelsen är första steget i processen. Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen. När parterna på de olika avtalsområdena antagit förslaget först då är etableringsjobben i hamn.

Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 000 kronor i månaden. Staten skjuter sedan till pengar, direkt till den anställde, så att lönen efter skatt ger en skälig levnadsnivå.

– Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Att minska arbetslösheten är en stor samhällsutmaning som ansvarstagande parter på arbetsmarknaden nu axlar genom att införa etableringsjobb. Nu är det upp till regeringen att bidra med sin del för att möjliggöra denna lösning, säger Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

För att reformen med etableringsjobb ska bli effektiv rekommenderar parterna regeringen att uppdraget att ta fram lämpliga personer – ”matchning” – läggs på omställningsföretag.  Samt att uppdraget att bevilja bidraget, själva myndighetsutövningen, för etableringsjobb läggs på omställningsföretag. Även eventuella utbildningar som tas fram ska skötas av omställningsföretag.

– För att reformen ska fungera för arbetsgivarna och faktiskt ge resultat krävs det att det är en smidig process utan byråkrati. Då tidigare erfarenheter från när Arbetsförmedlingen ansvarat för olika stödåtgärder avskräcker rekommenderar parterna att fristående företag får i uppdrag att administrera etableringsjobb, säger Stefan Koskinen Arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Etableringsjobb är möjlig att använda för nyanlända som fått uppehållstillstånd och för andra långtidsarbetslösa. Arbetsgivaren ska möjliggöra för nyanlända att gå på SFI på betald arbetstid. Överenskommelsen gäller enbart företag som har kollektivavtal.