Hoppa till innehåll

Almega Service­företagen – 3 av 10 varslar redan

3 av 10 städ- och serviceföretag varslar sina anställda. Bara en fjärdedel av företagen ser korttidspermitteringar som ett alternativ och få söker krediter trots behov av likviditet. Det visar en ny undersökning med 248 svarande medlemsföretag hos Almega Serviceföretagen.

Pressmeddelande 2020-03-23 

– Det är redan ett akut läge i städ- och servicebranschen. Företagens kostnader är i huvudsak löner. Minskar efterfrågan måste företagen göra sig av med personal eller gå i konkurs, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. 

Avtal har fattats mellan Almega Serviceföretagen och Fastighetsanställdas Förbund samt Kommunal om korttidspermittering. Trots det svarar mindre än en fjärdedel av företagen (23 procent) att de kommer använda sig av lösningen.  

– Korttidspermitteringar räcker inte till, nu krävs det kraftfulla åtgärder. Som exempelvis stöd direkt till företagen utan ränta och slopade arbetsgivaravgifter. Och det offentliga måste naturligtvis hedra sina avtal med privata aktörer, säger Pernilla Enebrink. 

Mer än sju av tio företag (72,6 procent) inom städ- och servicebranschen bedömer att bristen på likviditet har ökat i företaget som följd av coronakrisen. Trots det har inte ens ett av tio företag (8,1 procent) ansökt om utökade krediter från sin bank.  

– Att fler inte har ansökt om lån kan bero på att de inte vill sätta sig i skuld, att lånen har dåliga villkor och det tar för lång tid att få lånen beviljade, säger Pernilla Enebrink. 

Av de 34 företag som svarat att de ansökt om utökade krediter har bara tre fått ansökan beviljad. Sju företag har fått avslag och 24 väntar ännu på beslut. 

Enkäten besvarades av 248 av Almega Serviceföretagens medlemsföretag mellan den 18 och den 20 mars 2020.