Ingen uppgörelse om LAS

Marcus Lindström, chef på Almega Serviceföretagen, kommenterar LOs beslut att säga nej till partslösning om omställning och trygghet på arbetsmarknaden.

Som säkert ingen av er har missat så blev det ingen uppgörelse om LAS och omställning mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Anledningen var att LO valde att tacka nej till den förhandlingslösning som fanns på bordet. Arbetsgivarsidan uttryckte stor besvikelse över detta, särskilt som PTK, som representerar cirka en miljon anställda tjänstemän, ställde sig bakom förslaget.

Nu är det en politisk process som tar över och vi förväntar oss att den utredning som ligger till grund för lagstiftningen blir verklighet. Vi håller er fortsatt uppdaterade!