Hoppa till innehåll

Regeringen stärker samverkan mot arbetslivskriminalitet

För att förhindra arbetslivskriminalitet ytterligare har regeringen gett åtta myndigheter i uppdrag att bland annat öka gemensamma kontroller mot fusk. I en förhoppning om att förbättra samverkan mellan myndigheter kommer man satsa 30 miljoner årligen.

– Det är genom att kunna dela information mellan myndigheter som man mer effektivt kommer till bukt med arbetslivskriminaliteten, inte med mer pengar, säger Ari Kouvonen, näringspolitiskt expert, Almega Serviceföretagen.

Almega Serviceföretagen samverkar i Stora Branschgruppen, inom vilken myndigheter, arbetsgivar­organisationer, fack­förbund, bransch – och intresse­organisationer ingår. Gruppen arbetar för att hitta lösningar som bidrar till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i landet. Det gör vi bland annat genom att anordna informativa seminarier och genom enskilda möten tillsammans med riksdagsledamöter samt andra beslutsfattare. 

– Det är bra att det görs nya satsningar mot kriminalitet i arbetslivet, däremot är det mycket olyckligt att regeringen inte når kärnan i problematiken, nämligen sekretesslättnader mellan myndigheter, säger Ari Kouvonen.

Myndigheterna ska under 2021 utveckla sitt arbete med kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, samt skapa bättre förutsättningar för  samverkan.