Hoppa till innehåll

Fortsatt tuffa tider för städ- och service­branschen

Sjukfrånvaron är fortsatt hög och behovet av korttidspermittering framöver har ökat. Det visar en undersökning från Almega Serviceföretagen som gjorts bland medlemsföretagen. ”Det är en polarisering i branschen där fler bolag går bättre, men samtidigt går det också sämre för en grupp”, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Pressmeddelande 2021-02-09

Något lägre andel har en minskad omsättning. 61 procent av medlemsföretagen svarar att omsättningen minskat under perioden september 2020 till och med januari 2021. Vid förra undersökningen svarade 64 procent det. Andelen som svarar att omsättningen minskat med mer än 30 procent ökar från 18 till 21 procent. Samtidigt svarar 14 procent att de har en ökad omsättning, jämfört med 11 procent vid förra mätningen.

– Städ- och serviceföretag som levererar mat till sina kunder, eller de med kunder inom exempelvis resebranschen och nöje har det särskilt svårt. Samtidigt har företag med offentliga kunder inom vård, skola och omsorg det mer stabilt eller till och riktigt bra, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Andelen som korttidspermitterar personal har minskat från 25 till 19 procent sedan septemberundersökningen. Det ligger väl i linje med vad företagen i september svarade om deras framtida behov av korttidspermittering. Då svarade 18 procent att de hade behov av det i framtiden. I den nya undersökningen svarar 21 procent att de ser behovet framöver.

– Oroande att företagen ser ett ökat behov av korttidspermittering framöver, samtidigt som regelkrånglet och handläggningstiderna ökar. Företagen behöver snabbare utbetalningar för att kunna hejda uppsägningar, kommenterar Pernilla Enebrink.

Många företag har en förhöjd sjukfrånvaro. Nära två tredjedelar, 64 procent, anger att de har ökad sjukfrånvaro. I septemberundersökningen var den siffran 60 procent. Gruppen som svarar att sjukfrånvaron ökat med mer än 50 procent går upp från 4 till 7 procent i den nya mätningen.

– Det här är yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån. Har man det minsta symptom ska man stanna hemma. Därför är det fortsatt viktigt med det smidiga stödet till arbetsgivarna för ökade sjuklönekostnader. Det måste finnas så länge pandemin fortgår och karensavdraget är borttaget, säger Pernilla Enebrink.

Om enkäten

Enkäten har skickats till 1 166 av Almega Serviceföretagens medlemsföretag. Den besvarades mellan den 26 januari och den 1 februari 2021 av 315 medlemsföretag. Det motsvarar en svarsfrekvens på 27 procent.

Almega Serviceföretagen har medlemsföretag inom branscherna städ, hemservice, facility management och sanering. Genom oss får de alla kollektivavtal och vi stöttar dem som arbetsgivare.