Hoppa till innehåll

Många vill ha mer städning för minskad smittspridning

Många är oroliga för smitta när de rör sig utanför hemmet, störst är oron i matbutiker och kollektivtrafik. Sju av tio vill ha mer städning och desinficering för att känna sig tryggare. Det visar en ny undersökning som Almega Serviceföretagen låtit genomföra.

Pressmeddelande 2 mars 2021

– Många är oroliga för smitta på platser utanför hemmet. Det är viktigt att förbättra rengöringen på platser man inte kan välja bort, som matbutiker och kollektivtrafik. Särskilt på saker många tar på, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Drygt hälften av befolkningen i Sverige är mycket orolig för att smittas, främst för närståendes och samhällets skull. Andelen som är mycket oroliga för att smittas för sin egen del är klart lägre, en knapp tredjedel.

Det är främst kollektivtrafik, köpcentrum och matbutiker som inte känns smittsäkra. Exempelvis upplever endast 12 procent matbutiker som mycket smittsäkra. Och 42 procent av de som tar i en kundkorg tänker att någon borde desinficera handtaget mellan användningarna. Det visar en undersökning som Axiom Insight gjort på uppdrag av Almega Serviceföretagen.

De mest önskade åtgärderna för att platser utanför hemmet ska kännas mer smittsäkra, när det inte går att minska ner på antalet personer, är (1) att fler saker som vidrörs ofta torkas och desinficeras, (2) att fler bär munskydd och (3) att allmänna ytor desinficeras. Framöver vill sju av tio också ha både mer städning och mer desinficering på platser utanför hemmet.

– Pandemin har verkligen satt ljus på hur viktigt städarens jobb är för att minska smittspridningen och få allmänheten att känna sig tryggare på platser man inte kan välja bort, säger Pernilla Enebrink.

En annan undersökning som gjorts bland Almega Serviceföretagens medlemsföretag visar på kunskapsluckor hos köpare av städtjänster. Fyra av tio företag svarar att deras kunder brister i kunskap. Nästan hälften av företagen uppger däremot att deras kunder har ganska stor eller mycket stor kunskap kring att minska smittspridning av covid-19 genom städning och sanering.

– Oroande att 40 procent av medlemsföretagen har kunder som brister i kunskap om vilken rengöring som behövs för att hålla smitta borta och skapa trygga miljöer. Det här är inte rätt tillfälle att snåla med rengöringen, säger Pernilla Enebrink.

Om undersökningen

Undersökning bland allmänheten:

  • Axiom Insight har på uppdrag av Almega Serviceföretagen frågat 2 000 respondenter om deras syn på smittspridning och städning.
  • Målgrupp: Personer mellan 18 och 80 år
  • Urval: Slumpmässigt utvalda respondenter från Cints paneler
  • Kvoter: Representativa för Sveriges befolkning med avseende på kön, ålder, geografi och sysselsättning.
  • Fältperiod: 14-19 januari 2021

Undersökning bland medlemsföretagen

  • Målgrupp: Almega Serviceföretagens medlemsföretag
  • Svarsfrekvens: 315 svarande medlemsföretag, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 27 %.
  • Fältperiod: Undersökningen genomfördes av Almega Serviceföretagen mellan den 26 januari och den 1 februari.

Undersökningen: