Välkommen till en växande bransch


Almega Hemserviceföretagen skall vara det självklara valet av medlemsorganisation för befintliga och framtidens företag inom branschen.

Almega Hemserviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges hemserviceföretag inom Almega och har cirka 230 medlemsföretag som har över 3100 årsanställda. 


Inom Almega finns cirka 11.000 företag med över 550 000 anställda. Almega är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Avtal17
Uppdaterat 2017-10-30
Nytt hemserviceavtal träffat med Kommunal. Mer information här

Hushållsnära tjänster - RUT
Tack vare rut-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat stadigt i snart tio år. Detta har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är jobb som vuxit fram utan några sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar.

Mer information

Ett HEM- avdrag för all HEM- tjänster

RUT - lägesrapport Q2 2017

Samverkan
En kontinuerlig samverkan skall ske inom Almega och Svenskt Näringsliv gällande avtalsförhandlingar och näringspolitik. Det gäller även inom de europeiska branschorganisationer, där Almega Hemserviceföretagen är medlemmar i EFCI – European Federation of Cleaning Industries.