Rena miljöer lyfter välfärden

En kunskapsgenomgång över betydelsen av rena miljöer i skola, vård och omsorg

Skolan är en av Sveriges största och viktigaste arbetsplatser. Ändå verkar många politiker tycka att frågan om skolmiljön kan reduceras till kronor och ören, helst så få som möjligt.

Hela 96 procent av alla kommunala städupphandlingar tilldelades anbudsgivaren med lägsta pris, enligt en undersökning som Almega Serviceentreprenörerna gjort. Resultatet är att många skolor präglas av smutsiga och ibland rentav osanitära miljöer. Det har bland annat medfört att alldeles för många elever vägrar gå på toaletten under en hel skoldag.

Perspektivet kan vidgas ytterligare. I den här rapporten gör teknologie doktorn och samhällsdebattören Nima Sanandaji nedslag i aktuell forskning kring rena miljöer och dess (stora) påverkan på socialt beteende. Slutsatsen är tydlig. Den fysiska miljön påverkar vårt beteende. Arbetsplatser som skolan och vården bör inte bara vara rena av hygieniska skäl. De bör också hållas rent för att säkerställa goda studieresultat och god vård.

På ett lättillgängligt och intresseväckande sätt förankrar Nima Sanandaji tänkvärda teser och samband i ett bredare samhällsperspektiv. Det blir inte svårt för läsaren att dra egna slutsatser om den påverkan som fysisk miljö kan ha på arbetsplatser.

Via denna rapport – Rena miljöer socialt lyft – hoppas vi att debatten om städningen i Sveriges skolor kan vidgas. Att städa skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer är inte bara en kostnad. Det är också en investering för framtiden.

- Ari Kouvonen, näringspolitisk expert för Almega Serviceföretagen

Almega Städföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges städföretag, med cirka 1 000 medlemsföretag.