Hoppa till innehåll

Kommentar: Förändringar i RUT

Den 1 juli utökas Rut-avdraget till 50 000 kronor per person och år. Det är efterlängtat eftersom avdraget på ett effektivt sätt både får fler personer i arbete, och gör att köparna jobbar fler timmar. Vilket innebär mer pengar till staten och att fler (ofta kvinnor med svag anknytning till arbetsmarknaden) får jobb, pengar och ökad frihet. Kvinnorna i sektorn har dessutom visat sig mycket företagsamma. Mer än hälften av företagsledarna i ”rutföretagen” är kvinnor.

I fredags kom regeringens utredningsdirektiv för en utökning av Rut-avdraget. Vår förhoppning är att utredningen ska underlätta för den stora och ökande gruppen personer över 65 år att använda ruttjänster. Men också att de närmast pinsamma gränsdragningsproblem som existerar idag ska åtgärdas och att avdraget ska omfatta fler tjänster. Den höjning till 75 000 kronor som ska föreslås tror vi kan göra att de som idag slår i taket och då byter till billigare (och kanske mindre seriösa) företag, istället stannar kvar hos de mer seriösa aktörerna.

Sammantaget hoppas vi att utredningens förslag ska bidra till ännu fler jobb!

Utredningen redovisas den 15 januari 2020.

Pernilla Enebrink, Näringspolitisk expert