Hoppa till innehåll

Fler jobb när ”rut” växer  

Den efterlängtade höjningen av rut-avdraget gör succé. Rut ökade med hela 16 procent i juli 2019 jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror från Skatteverket. Det ökade intresset för rut-tjänsterna skapar nya jobb i hemservicebranschen, där 3 av 4 företag uppger att de kommer nyanställa till följd av höjningen av rut-avdraget.

Pressmeddelande den 20 augusti 2019

Nya siffror från Skatteverket visar att användningen av rut-avdraget ökar med 16 procent i juli jämfört med samma månad förra året. I juli 2019 utbetalades 531 miljoner kronor och i juli förra året var summan 457 miljoner. 

Den 1 juli höjdes taket för rut-avdraget från 25 000 till 50 000 kronor. Det ökade intresset märks både i statistiken och hos företagen.  Under hela 2018 använde sig nästan 1 miljon svenskar av avdraget. Totalt har 3,2 miljarder kronor utbetalats hittills i år. För helåret 2018 var siffran strax över 5 miljarder.  

̶  Vi har redan märkt av ett ökat intresse för ruttjänster och kommer rekrytera. Vi satsar också mer på utbildning och utveckling för att bli ännu bättre, säger Michaela Maier, ekonomi- och personalchef på HomeMaid som har verksamhet i stora delar av landet.  

Nästan 3 av 4 medlemsföretag hos Almega Hemserviceföretagen (74,5 procent), säger att de kommer nyanställa till följd av höjningen.  Det visar en enkätundersökning som Almega Hemserviceföretagen gjort bland sina medlemsföretag.  

̶   Att  rut-avdraget utökas innebär att fler får jobb. Branschen är en integrationsmotor med 57 procent utrikes födda. Många är kvinnor med en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen.   

Fakta om rutavdraget

  • ”Rut” står för rengöring, underhåll och tvätt.
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
  • Du som köper ruttjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 50 000 kronor per person och år.
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat under året och vilka andra avdrag du har gjort.
  • Rut-sektorn sysselsatte cirka 34 000 personer under 2018, vilket är en ökning med nio procentenheter sedan 2017.
  • Nästan en miljon svenskar använde rutavdraget under 2018.

Källa: Skatteverket