Hoppa till innehåll

Upphandlare – ta hjälp av oss för en bättre arbetsmiljö 

Städbranschen är en arbetsintensiv bransch där de anställda är den viktigaste resursen. Därför arbetar vi på Almega Serviceföretagen aktivt med frågan. Våra medlemsföretag har tillgång till omfattande material och rådgivning kring arbetsmiljö genom sitt medlemskap hos Almega Serviceföretagen.

I dagarna har det framkommit kritik om hur offentliga upphandlingar bidrar till en försämrad arbetsmiljö genom att ensidigt fokusera på lägsta pris. Det ensidiga fokuserandet på lägsta pris är ett problem som vi lyft tidigare. Hela 98 procent av de offentliga städupphandlingarna tilldelas anbudet med lägst pris. Vi ser också att uppföljningen av avtalen är bristfälliga eller obefintliga. Det är en av anledningarna till att en majoritet av våra medlemmar väljer att inte delta i offentliga upphandlingar. 

Stöd till dig som upphandlar 

Vi på Almega Serviceföretagen står gärna till förfogande för att hjälpa privata företag eller offentliga verksamheter att ge en fördel i en städupphandling för företag som prioriterar, eller är duktiga med arbetsmiljöarbetet mot sina anställda. Kontakta oss! 

Kontakta Ari Kouvonen på ari.kouvonen@almega.se om du som upphandlare vill ha hjälp med hur din upphandling kan bidra till en bättre arbetsmiljö. 

Vårt övriga arbete för en bättre arbetsmiljö 

I samarbete med facken och Prevent har vi tagit fram material och hjälpmedel till städföretag för en bättre arbetsmiljö och ergonomi. Bland annat finns 39 filmer om arbetsteknik för de olika arbetsmoment som städpersonalen använder under sin vardag. Materialet finn här och filmerna här 

Utöver det erbjuder Almega Serviceföretagen tillsammans med facken en utbildning av handledare/utbildare inom städyrket. Det finns idag 200 aktiva handledare som årligen utbildar 1 000 personer bland annat i arbetsmiljö och ergonomi.  

Alla företag är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undvika olyckor och ohälsa i verksamheten. I arbetsmiljölagen ställs krav på att du som arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.  

Mer information och checklistor hittar du som medlem i Arbetsgivarguiden. Du som medlem är också välkommen att kontakta våra kunniga experter på arbetsmiljölagstiftning.